Alevi Cenaze Kolektifinin hizmet kapsamı

AABF Cenaze İhtiyatı size hizmet ayrı Paket sunmaktadır. En basit paket 35€’luk bir yıllık aidat ile başlamaktadır.

Hizmet paketi komple cenaze işlemlerinin halledilmesini, şartlara bağlı refakatçı bileti para yardımı, yurtiçi kısa mesafe ambulans ve basit sade bir tahta tabut veya nakil tabutu içermektedir.
Bir yüksek paketin baz pakete karşın başlıca farkı refakatçı biletine daha yüksek para yardımı, ve daha kaliteli tabut seçimidir.

Alevi Cenaze Kolektifinin diğer hizmetleri ve sınırlamaları

Kayıt formunun Genel Şartnamesinde açıkça belirtilen hizmetler Alevi Cenaze Kolektifi tarafından, belirlenen paket pozisyonlarının azami miktarı geçmemek kaidesi ile yerine getirilir ve karşılanır.

Yurt dışında vefat eden üyelere uluslararası ölüm belgesi karşılığı cenaze kolektifi tarafından 1000,-€ tutarında ödeme yapılır ya da cenazenin nakli AABF Cenaze Servisi veya kolektifinin partneri tarafından organize edilir. Bu durumda cenaze kolektifi masrafları hizmet seçeneğinin %75 ücretine kadar karşılanır.

Kolektif üyeleri, kuruluşumuza dahil olan AABF Alevi Cenaze Servisine danışarak ücretsiz olarak arzularını ve dileklerini bildirip ihtiyatta bulunabilirler. Cenaze kolektifi anlaşmasının kapsamına girmeyen ve ek ücrete tabi tutulan özel istekleriniz için ikinci ayrı bir anlaşma gerekir.

Ailedeki üyelerden birinin vefatı durumunda ücretsiz hizmete sunduğu özel telefon hattı 0800 / 78 80 800 den arayarak derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. Cenaze sahipleri kendi seçecekleri başka bir Cenaze Servisine görev veremezler. Aksi takdirde cenaze kolektifi hiçbir masrafı karşılamaz. İntihar sonucu ölümlerde de kolektif tarafından herhangi bir ücret karşılanmaz.

Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için bize yazılı haber yollayabilirsiniz.