Aleviler

Oluşum yeri, Alevilikte hayat felsefesi ve Pir Sutan Abdal gibi önemli şahıslar

Aleviler 13./14. Yüzyıla dayanan Anadolu da gelişmiş bir inanç kuruludur. Alevilik, doğduğu Türkiye’nin Anadolu’sunda ikinci büyük inanç kurulu olarak sayılmaktadır. Aleviler 21. Yüzyılın başında böylece halkın %30unu oluşturmaktadır.

Pir Sultan Abdal

Pir Sultan Abdal

Alevilik dünya görüşlerine açık, aydın, doğaya bağlı hümanist inanç felsefesi olarak bilinmektedir. Aleviler bununla berber insanı insan olarak odak noktasında görmektedir ve böylece din serbestliği, hoşgörü, insan hakları ve eş haklar için durmaktadırlar. Alevi öğretisine göre tanrı insanın içinde vardır. Onun için Müslümanlarda önem taşıyan sünnilik veya şeriat gibi ritüeller Aleviler için önem taşımamaktadırlar, imam, hoca gibi şahıslar bulunmaz. Alevilikte büyük önem taşıyan kadın ve erkek eşitliği kültürel hareketlerde de uyum içindedir, örneğin semah için kadın erkek çocuk hep beraber şarkı ve şiir inşadı için cem evi olarak da adlandırılan kültür merkezlerinde buluşurlar.

Bu kültürel ritüel hareketlerin denetimi Dede ve Analara aittir, bunlar Alevilikte ehli olan ve öğretisini başkalarına sulh içinde verme yeteneği olan büyüklerimizdir. Bu arada Alevilerin yüzyıllardır andığı ve saydığı yüce insanlar vardır. Bunların birisi Pir Sultan Abdal’dır, Alevi öğretisinin en büyük şairlerinden.

Haksızlığa karşı söz ve öğretileri ile 16. Yüzyılda halkın dillerine destan olmuştur pirimiz. 16. yüzyılda Sivas Banaz (orta Anadolu) da yaşayan Pir Sultan Abdal 1590 yılında Osmanlıya karşı yürüttüğü bir ayaklanma gerekçesi ile Sivas’ta asılarak katledilmiştir.

Pir Sultan Aleviler ve tüm Anadolu’da o denli tanınmıştır ki, uğuruna 1990lı yıllarından beri her sene kültür festivalleri düzenlenmektedir. Şarkılarını zamanında halkın dilinde söylemiştir Pir Sultan, o zamanlar olağan bir şey değildi bu. Bu da Pir Sultanın fikir ve şarkılarıyla bugüne dek alevi halkının kalbinde yaşamaya devam etmesinin bir nedenidir.